Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Vi utför transporter av maskiner, schakt- och krossmassor samt hyr ut återvinningscontainrar för rivnings- och byggavfall.

Kontakta oss

Lennart Svartling 08-53339610 info@grundbolaget.se

Vi utför stålrörspålning då marken som skall bebyggas inte klarar av den tänkta byggnaden utan risk för sjunkning. Detta föregås oftast av en geoteknisk undersökning som också kan beställas hos oss.

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...

Archives

All entries, chronologically...