Vid dåliga markförhållanden måste man grundförstärka för att byggnaden inte med åren skall sätta sig. Vi löser problemet med att slå ned stålrörspålar till fast mark. På dessa bygger vi sedan grunden. Man kan också påla för stödmurar, broar och bryggor m.m.

Kontakta oss för en kostnadsfri offert redan idag.