Grundbolaget är ett företag som åtar sig uppdrag inom husgrunder, markarbeten, pålning och transporter. Vi har lång erfarenhet i branschen och utför alltid arbeten av högsta kvalitet. Med kompetent personal och modern maskinpark kan vi ta hand om hela byggprocessen. Vi har vårt säte i Länna och är i huvudsak verksamma i Stockholm med omnejd men åker ibland längre bort när något intressant uppdrag erbjuds.

 

Inga lediga tjänster för närvarande.