– Ett företag med lång erfarenhet i branschen

Vi åtar oss uppdrag inom husgrunder, markarbetenpålning och transporterVi har lång erfarenhet i branschen och utför alltid arbeten av högsta kvalitet. Med kompetent personal och modern maskinpark kan vi ta hand om hela byggprocessen. Vi har vårt säte i Tyresö och är i huvudsak verksamma i Stockholm med omnejd men åker ibland längre bort när något intressant uppdrag erbjuds.

Kika på vår nya broschyr!

frontpage-flip

Vi utför stålrörspålning då marken som skall bebyggas inte klarar av den tänkta byggnaden utan risk för sjunkning. Detta föregås oftast av en geoteknisk undersökning som också kan beställas hos oss.

Vi utför alla förekommande markarbeten som t.ex. markplanering, plattsättning, stödmurar, dränering och grundisolering.

Grundläggning av betongplattor och moderna krypgrunder är vår specialitet. Vi tar hand om hela processen från utsättning till färdigt jobb. Ofta med fasta priser utan obehagliga överaskningar.