– Ett företag med lång erfarenhet i branschen

Vi åtar oss uppdrag åt företag inom markarbeten , schakt och finplaneringVi har lång erfarenhet i branschen och utför alltid arbeten av högsta kvalitet. Med bra ledning,  kompetent personal och modern maskinpark kan vi ta hand om hela byggprocessen. Vi har vårt säte i Länna och är i huvudsak verksamma i Stockholm med omnejd.